Experiència pràctiques curriculars

Pràctiques presencials
Públic

El semestre passat (octubre 2022-febrer 2023) vaig cursar l’assignatures de Pràctiques curriculars amb la Fundación Amigos del Reina Sofía.…